Koučink pomáhá k trvalým pozitivním změnám

Mé služby stojí na individuálním přístupu ke každému klientovi. Má práce vychází z brain-based koučinku se zapojením prvků NLP, pokud je to vhodné. V rámci týmového koučování využívám také prvků facilitace.

Vždy záleží, s jakým konkrétním tématem ke mně přicházíte. Podle toho určíme délku, frekvenci a počet sezení.

Koučink

pomáhá k trvalým pozitivním změnám

Jsem certifikovaná koučka se zaměřením na osobní a firemní koučink.

Mé služby stojí na individuálním přístupu ke každému klientovi. Má práce vychází z brain-based koučinku se zapojením prvků NLP, pokud je to vhodné. V rámci týmového koučování využívám také prvků facilitace.

Vždy záleží, s jakým konkrétním tématem ke mně přicházíte. Podle toho určíme délku, frekvenci a počet sezení.

„Koučink pomáhá k trvalým pozitivním změnám, pokud jsme ochotni pro tyto změny něco udělat.“

Nabízené služby

Koučink může být skvělým nástrojem na cestě k sebepoznání, růstu a úspěchu pro jednotlivce i pro firmy.

Osobní koučink

Pomohu vám pochopit vaše hodnoty, cíle a vize a naučit se, jak je efektivně naplňovat. Získáte tím větší jistotu a sebevědomí, a stanete se tak spokojenějšími jak v osobním, tak v pracovním životě.

Firemní koučink

Pomohu vám a vašim zaměstnancům rozvinout schopnosti, zlepšit výkon a dosáhnout stanovených cílů. Firemní koučink může být skvělým benefitem, který umožní vám i vašim lidem osobní i profesní rozvoj a zvýší efektivitu i celkovou spokojenost.

Týmový koučink

Pomohu vašim týmům zlepšit komunikaci, identifikovat problémy a zaměřit se na jejich řešení. To vede k posílení týmového ducha, zlepšení výkonu celého týmu a vyšší angažovanosti jednotlivých členů týmu. Angažovaní lidé cítí větší smysl a motivaci v tom, co dělají a jsou celkově efektivnější a spokojenější.

Ráda bych zdůraznila, že v rámci firemního a týmového koučování nepracuji se skrytým zadáním. Důležité je, aby klient vždy věděl důvod naší spolupráce. Předpokladem úspěšného dosažení cíle je, že klient chce, umí a může na dosažení cíle pracovat.

Koučink může být zajímavým benefitem nejen pro vás, ale i pro vaše zaměstnance.

"Diamanty vznikají pod tlakem. A chlebové těsto vykyne, když ho necháme odpočinout. Každý jsme jiný. Co nás motivuje, může jiné ochromovat."

Victor Linao

Osobní koučink

Lidé, kteří vyhledávají koučink, můžou pocházet z různých oblastí a můžou mít různé důvody pro zájem o koučování.

Máte pocit, že přešlapujete na místě a nejste si jistí, kam dále směřovat? Nedaří se vám delší dobu vyřešit nějaký problém nebo se ve vašem životě zas a znovu objevují stejné nepříjemné situace? Pak může být osobní koučink nástrojem, který vám pomůže danou situaci změnit. Ovšem pouze za podmínky, že sami chcete a jste ochotni pro tuto změnu něco udělat.

Kdy vyhledat služby kouče? Osobní koučink je pro vás, pokud se cítíte nespokojeni v nějaké oblasti života a chcete to změnit nebo se cítíte spokojeni, ale rádi byste se v nějaké oblasti života posunuli dál.

S čím vám mohu v rámci osobního koučinku pomoci?

1. Sebeuvědomění
Read More
Pomohu vám objevit vaše vlastní hodnoty a vaše silné stránky a jak s nimi pracovat.
2. Kariérní rozvoj
Read More
Podpořím vás při naplňování vašich profesních cílů a plánování kariérního rozvoje.
3. Řízení času
Read More
Pomohu vám při plánování a efektivním využívání času a zvyšování produktivity.
4. Sebevědomí a sebedůvěra
Read More
Podpořím vás při posilování sebevědomí a sebedůvěry v osobním i profesním životě.
5. Řešení konfliktů a vyrovnání se se stresem
Read More
Pomohu vám najít způsob, jak konstruktivně řešit konflikty a zvládat stres.
6. Rovnováha mezi prací a soukromým životem
Read More
Pomohu Vám nalézt a udržet zdravou rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
7. Posílení motivace
Read More
Pomohu vám najít vlastní zdroje motivace a podpořím vás, abyste si udrželi vytrvalost na cestě k dosažení vašich cílů.
8. Rozvoj komunikačních dovedností
Read More
Pomohu vám při zdokonalování vašich komunikačních schopností a posílení mezilidských vztahů.
Previous
Next

Jak osobní koučink probíhá?

Záleží na tom, s jakým konkrétním tématem ke mně přicházíte. Podle toho určíme délku, frekvenci a počet sezení. Dohodněme si nezávaznou 30 minutovou online nebo telefonickou konzultaci, na které probereme vaše téma, vaše očekávání a já vám poskytnu další detaily.

"Většina lidí si myslí, že jim chybí motivace. Ale ve skutečnosti jim chybí jasnost."

James Clear

Firemní koučink

Firmy využívají koučink jako nástroj pro rozvoj zaměstnanců. Podnikatelé a vlastníci firem ho využívají pro rozvoj podnikání.

Cílem firemního koučinku je podporovat rozvoj leaderů a zaměstnanců, lépe dosahovat firemních cílů a zlepšit pracovní prostředí.

Firemní koučink přispívá k větší spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců.

S čím vám mohu v rámci firemního koučinku pomoci?

1. Vedení a manažerské dovednosti
Read More
Pomohu vám při rozvoj leadership schopností, komunikace a strategického myšlení.
2. Řízení změny
Read More
Pomohu vám při rozvoj leadership schopností, komunikace a strategického myšlení.
3. Osobní rozvoj
Read More
Pomohu vám posílit dovednosti, sebeuvědomění a dosažení kariérních cílů.
4. Řízení stresu
Read More
Pomohu vám najít způsob, jak zvládat pracovní zatížení, a dosáhnout rovnováhy mezi prací a soukromým životem.
5. Komunikace a konflikty
Read More
Pomohu vám najít způsob, jak zlepšit komunikační dovednosti a lépe zvládat řešení konfliktních situací.
6. Rozvoj a motivace zaměstnanců
Read More
Pomohu vám s identifikací jejich silných stránek a zvýšením angažovanosti.
7. Time management a produktivita
Read More
Pomohu vám s identifikací jejich silných stránek a zvýšením angažovanosti.
8. Kariérní rozvoj
Read More
Pomohu vám s plánováním dlouhodobých cílů a identifikací rozvojových příležitostí.
Previous
Next

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Vše záleží na vašich specifických požadavcích. Prosím, domluvme si nezávaznou 30 minutovou online schůzku, na které si vyjasníme vaše potřeby a vaše očekávání. Na základě této schůzky vám zašlu návrh spolupráce, který společně projdeme a upravíme tak, aby vám vyhovoval.

"Celek je větší než součet jeho částí."

Aristoteles

Týmový koučink

Týmový koučink může být nástrojem pro podporu a rozvoj týmů v různých situacích. Pomáhá týmům dosahovat lepších výsledků, zlepšovat spolupráci a efektivitu a zvládat změny a výzvy, které se vyskytují v rámci firemního prostředí.

Benefitem týmového koučování může být zlepšení komunikace, spolupráce a výkonnosti týmu prostřednictvím podpory vytváření silných vztahů.

Týmový koučink napomáhá ke zlepšení firemní kultury a tím i vyšší angažovanosti zaměstnanců.

S čím vám mohu v rámci týmového koučinku pomoci?

1. Posílení týmové spolupráce
Read More
Pomohu vám se zlepšením komunikace a respektu mezi členy týmu.
2. Řešení problému a inovace
Read More
Pomohu vám při hledání kreativních řešení problémů a podpoře inovativního myšlení členů týmu.
3. Řešení konfliktů
Read More
Pomohu vašemu týmu se získáním nástrojů a technik pro konstruktivní řešení konfliktů v týmu.
4. Budování důvěry
Read More
Pomohu vám s vytvořením důvěry a pozitivní pracovní atmosféry mezi členy týmu.
5. Společné stanovení cílů
Read More
Pomohu vašemu týmu při definování společných cílů a vytváření plánu pro jejich dosažení.
6. Zvýšení adaptability a odolnosti vůči změnám
Read More
Pomohu vašemu týmu najít způsob, jak být více flexibilní a rychleji reagovat na změny.
7. Zvýšení angažovanosti
Read More
Pomohu vašemu týmu posílit pocit sounáležitosti, což vede k vyšší spokojenosti a angažovanosti členů týmu.
8. Rozvoj strategického myšlení
Read More
Pomohu vašim týmům při schopnosti vidět širší kontext své práce.
Previous
Next

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Vše záleží na vašich požadavcích. Prosím, domluvme si 30 minutovou nezávaznou online schůzku, na které si vyjasníme vaše téma a vaše očekávání. Na základě této schůzky vám připravím návrh spolupráce, který společně projdeme a upravíme tak, aby vám vyhovoval. 

Časté otázky

Brain-Based Coaching pochází od Davida Rocka, který ho poprvé popsal ve své knize „Quiet Leadership“. Je založen na poznatcích o mozku. Jedním z nich je, že žádné dva mozky nejsou stejné. Jde o sebeřízení proces, kdy kouč klientovi neradí, ale prostřednictvím rozhovoru klient nachází své vlastní odpovědi. Vlastní koučování se pak zaměřuje na to, kde se právě nacházíte, kam směřujete a jak se tam dostat.

Brain-Based Coaching napomáhá trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality myšlení.

NLP je metoda vyvinutá matematikem, programátorem a psychologem Richardem Brandlerem a lingvistou Johnem Grinderem. Základní myšlenka je, že si v mysli vytváříme vnitřní myšlenkové mapy. Tyto mapy můžou mít různý charakter na základě smyslových vjemů – vizuální, auditivní nebo kinestetický, podle toho, který smyslový kanál je právě dominantní. 

NLP pracuje s charakteristikami vnímání, se záměrem, pozorností a s tím, jak naše mysl interně věci zpracovává.

Pojem facilitace vychází z latinského slova „facilis“ což znamená snadné. 

Metoda facilitace v sobě zahrnuje techniky a nástroje, kterými lze usnadnit různé formy komunikace, nejčastěji se jedná o setkání skupiny více lidí.  Cílem facilitace je efektivní dosažení cíle komunikace a zároveň spokojenosti účastníků. 

Facilitátor by měl být v neutrální roli, pokud toho nelze dosáhnout, je potřeba roli facilitátora jasně pojmenovat a vymezit její hranice. Facilitátor pak vede proces, zapojuje do diskuse všechny zúčastněné, moderuje diskusi, vede diskusi ke stanovenému cíli. 

Jací lidé mohou vyhledávat koučink?

Lidé, kteří se zajímají o osobní rozvoj a sebepoznání nebo lidé, kteří jsou v období životního přechodu jako je rozchod, ztráta někoho blízkého nebo třeba změna kariéry. Ti všichni využívají koučování jako podporu při navigaci v nových situacích.

Sportovci nebo umělci využívají koučování jako nástroj k dosažení maximálního potenciálu a zdokonalení svých dovedností. Koučování jim může pomoci např. s motivací, sebedůvěrou nebo mentální přípravou.

Podnikatelé nebo živnostníci využívají koučink jako pomoc a podporu pro své podnikání. Jejich tématem může být například zvládání stresu a pomoc s řízením pracovního života. Nebo work-life balance. 

Manažeři koučink využívají např. jako nástroj pro rozvoj a zdokonalování svých pracovních dovedností.

Kdy využít firemní koučink?

Podnikatelé a vlastníci firem vyhledávají koučink jako podporu při budování a rozvoji svého podnikání. Může jít o koučování zaměřené na strategické rozhodování, vytvoření vize a mise podnikání, řízení růstu, inovace, plánování nebo třeba vytváření efektivních podnikatelských strategií.

Firmy vyhledávají firemní koučink také při restrukturalizaci a organizačních změnách, při rozvoji a posílení firemní kultury nebo když se připravují na růst či přechod na vyšší úroveň.

Vedení a manažeři firem využívají koučink například k rozvoji svých dovedností a schopností, aby lépe vedli své týmy nebo dosáhli strategických cílů. Firemní koučink jim může poskytnout podporu v oblastech jako leadership, komunikace, rozhodování nebo třeba řešení konfliktů. 

Firemní koučink může být zároveň skvělým benefitem pro zaměstnance. Koučování může být zaměřeno například na rozvoj dovedností zaměstnanců, kariérní růst, leadership, zvládání změn, pracovní spokojenost nebo podporu v osobním rozvoji.

Kdy vyhledat týmový koučink?

Firmy se často obracejí na týmový koučink se zadáním na zlepšení komunikace nebo vytvoření či upevnění firemní kultury. Pokud existují konflikty nebo napětí v rámci týmu koučování pomáhá identifikovat kořeny konfliktu, zlepšit komunikaci a spolupráci.

Týmový koučink pomáhá rozvíjet důvěru a porozumění v rámci týmu, pomáhá zvládat změnu, přizpůsobit se novým požadavkům nebo vytvořit plán pro jejich úspěšnou implementaci. Může také pomoci identifikovat oblasti potenciálního zlepšení a stanovit cíle a strategie pro jejich dosažení.

Týmový koučink může být vhodným nástrojem při vytváření nového týmu nebo při restrukturalizaci či spojení oddělení. Koučování pomáhá členům nového týmu vzájemně se poznat, nastavit společnou vizi a cíle a rozvíjet efektivní pracovní postupy.